Image module

schenken

schenken of nalaten aan het museum

De Stichting Vrienden van het Westfries Museum ondersteunt het werk van het museum en maakt mede de aankoop van aanwinsten mogelijk.

De middelen daarvoor zijn en worden bijeen gebracht door de donateurs van de stichting. Daarnaast ontvangt de stichting schenkingen van particulieren die het museum een warm hart toe dragen.

Om die schenkingen voor de gever aantrekkelijk te maken, heeft de stichting de ANBI status gekregen van de Belastingdienst.

De Stichting Vrienden van het Westfries Museum wordt door de Belastingdienst gerekend tot de Culturele Goede Doelen. Hierdoor wordt aan donateurs en begunstigers zowel voor schenkingen bij leven als voor verkrijgingen ingevolge een testament geen schenk- en erfbelasting geheven.
De registratie in het ANBI register vond plaats op 20 mei 2008, onder nummer 804044454. Schenkingen bij leven zijn voor de donateur optimaal fiscaal aftrekbaar tot zelfs 125 %.

* Wilt u het museum langdurig steunen, dan kunt daarvoor een schriftelijke overeenkomst sluiten. Via ons secretariaat kunt u een -door de belastingdienst ontworpen- formulier krijgen, dat zowel door u als door de voorzitter of penningmeester van onze stichting wordt ondertekend. Het formulier is ook te downloaden via de website van de belastingdienst. Wanneer u met dit formulier vastlegt om gedurende minimaal 5 jaar, eenmaal of meerdere malen per jaar een vast bedrag over te maken met een jaartotaal van minimaal € 100, dan is dit bedrag voor 125% aftrekbaar van uw belastbaar inkomen. Deze giften staan los van de zogenaamde giftenregeling, die aan een minimum en maximum gebonden zijn.

* Voor een schenking uit uw erfenis is een (een bepaling in uw) testament nodig.

Een testament wordt opgesteld door tussenkomst van een notaris. In een testament kunt u de Stichting Vrienden van het Westfries Museum een legaat toekennen en/of tot (mede)erfgenaam benoemen.

Een legaat is een beschikking in het testament waarin u de begunstigde een bepaald bedrag toekent en/of een bepaald voorwerp en/of bepaalde voorwerpen. Het bedrag van het legaat mag ook bestaan uit een bepaald percentage van de nalatenschap, bijvoorbeeld 20% van het totale saldo van de nalatenschap op de overlijdensdatum. Het definitieve bedrag staat dan bij het maken van het testament nog niet vast.
Een begunstigde die een legaat ontvangt is niet aansprakelijk voor de eventueel tot de nalatenschap behorende schulden. De erfgenamen zijn verplicht de legaten uit te keren.
Stichting Vrienden van het Westfries Museum kan ook tot mede-erfgenaam of enig erfgenaam worden benoemd.  De stichting erft dan, voor het in het testament toegekende erfdeel, de bezittingen en de eventuele schulden van de overledene. Als er meerdere erfgenamen worden benoemd is het raadzaam een executeur te benoemen die de nalatenschap namens de erfgenamen kan afwikkelen. Het bestuur van de Stichting Vrienden van het Westfries Museum is altijd bereid tot overleg over bovengenoemde schenkingsmogelijkheden en erfstellingen. Ook persoonlijke wensen kunnen daarbij worden gehonoreerd.

Een fonds op naam behoort natuurlijk eveneens tot de mogelijkheden. Indien u een persoonlijk gesprek wenst dan kunt ten allen tijde contact opnemen met ons bestuurslid:

D.Louwman adres: Brik 89 1625 GL Hoorn. Telefoon: 0229236354 mobiele telefoon: 0653305674. E-mailadres: d.louwman@quicknet.nl.

Het gesprek is geheel vrijblijvend en op voorhand vertrouwelijk. U kunt natuurlijk ook met uw eigen notaris overleggen.

Klik hier voor de statuten van de Stichting Vrienden van het Westfries Museum.